Thẻ: Nhận biết lô gan bằng cách thống kê KQXS trong vòng 100 ngày